ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM
Prof.Dr.LeventDemirtürk Gastroenteroloji Uzmanı
444 25 99 - (0216) 585 37 00 (EMSEY HASTANESİ)
Kronik b Hepatit
Siroz
Alkole Bağlı Siroz
Sarılık
Karaciğer Yağlanması
Karında Sıvı Toplanması (Asit)
Kronik c Hepatit

 


Hepatit C virus (HCV) enfeksiyonunun görülme oranı coğrafi farklılıklar gösterir(İskandinav ülkelerinde %0.5 altında,Mısırda %20 üzerinde).Amerikada yaklaşık üç milyon kişi (%1) Hepatit C virusu ile enfektedir.
Risk Faktörleri
Hepatit C virusu ile bulaşmış kan ve kan ürünleri HCV yayılımında önemliydi. Ancak kanlarda hassas testlerle HCV'nün bakılması sonucu kan ve kan ürünlerine bağlı bulaşma riski 100.000 ünitede 1'e düşmüştür.Son zamanlarda HCV RNA'nın bakılması ile bu oran 500.000 ünitede 1'e,1.000.000 ünitede 1'e düşmüştür.

 • Damar içi uyuşturucu alışkanlığı
 • Cinsel temas,nadir de olsa hepatit C bulaşında mümkündür.Cinsel organda yara,idrarda kan,adet döneminde temas ile geçiş mümkündür.Cinsel birliktelik yıllarının ,partner sayısının artması bulaş ihtimalini arttırır.Bu durumda korunma yöntemleri gereklidir.Aynı partnerle yaşam söz konusu olduğunda korunma gerekmeyebilir.
 • Doğum esnasında çocuğa bulaş;Bulaş ihtimali yaklaşık %5'dir.
 • Dializ.Ancak dünya sağlık örgütünün belirlediği kurallar ve önlemlere sıkı uyulduğunda dializ ünitelerinden bulaş yok denecek seviyelere azalmıştır.
Hepatit C Yönünden kimler araştırılmalıdır
Toplumun tamamında Hepatit C araştırılması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.O halde risk faktörleri de göz önüne alındığında;
 • Damar içi illegal ilaç(uyuşturucu) kullananlar
 • HCV'nün görülme sıklığının yüksek olduğu hastalar(Hemofili,hemodializ hastaları)
 • Açıklanamayan KC enzim yüksekliği olanlar
 • 1992 yılından önce kan ve kan ürünleri alanlar ve organ nakli yapılanlar
 • Sağlık çalışanları
 • HCV pozitif kanla temas öyküsü olanlar
 • HCV (+) olan anneden doğan çocuklar
 • HCV (+) kişilerin cinsel teması olan partnerlerinde araştırılmalıdır.
Klinik
Karaciğer enzim yükseklikleri,HCV RNA varlığı ile birliktedir.Ancak bazı hastalarda uzun zaman aralıklarında normal kalır.Hastaların çoğunda herhangi belirti yoktur.Bir kısmında,yorgunluk,halsizlik veya karında huzursuzluk hissi olabilir. 
Siroza ilerleme;genellikle sessizdir.Trombosit sayısında azalma veya AST/ALT oranında artış ile şüphelenilebilir.Ayrıca ultrasonda bazı anormallikler siroz varlığını düşündürür.
Karaciğer kanseri;dengede sirozlu hastalarda kanser gelişme oranı yılda %3'dür. Erkek,55 yaşın üzerinde ve Alfa Fetoprotein yüksekliği Karaciğer kanseri gelişmesi ile yakın ilişkilidir.
Tanıda,anti HCV,HCV RNA,HCV genotip tayini yapılmalıdır.
Tedavi
A)Kimler tedavi planlamasına alınmalıdır
 • 18 yaş ve üzerindeki hastalar
 • Serumda HCV RNA(+) ve biyopside belirgin fibrozisle kronik hepatit olan hastalar
 • Dengede KC sirozu
 •  Tedaviye uyumlu ve isteyen hastalar
 • İlaç uygulamasına uygun olmayan hastalıkları olmayan hastalar 
B) Tıbbi tedavi;
Kullanılan İlaçlar;
 • Peg Interferon(PegIFN)
 • Ribavirin
 • Telaprevir
 • Boceprevir
Genotip tayinine göre (Türk insanında Genotip 1) tedavi süresi ve takipleri değişiklik gösterir. Halen, İnterferon + Ribavirin tedavisi uygulanan tedavi olmakla birlikte son zamanlarda Telaprevir ve Bocepravir genotip 1 HCV ile enfekte olan hastalarda ümit verici sonuçlar oluşturmaktadır.FDA(Amerikan Gıda ve İlaç Onay Birliği) bu iki ilacın kullanımına onay vermiştir.Çalışmalar tek başına Peg IFN+Ribavirin ile tedavi edilen hastalara göre ,Peg IFN+Ribavirin+Telaprevir ile tedavi edilen hastalarda kalıcı cevap oranının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur(sırasıyla %44 cevaba karşı % 69-77 cevap oranı).Burada (3'lü tedavide) telaprevir diğer ilaçlarla 12 hafta uygulanır daha sonra istenen sonuçlar elde edilirse Telaprevir kesilir ve diğer 2 ilaçla(Peg IFN+Ribavirin) devam edilir.Boceprevi tedavisinde ise Peg IFN+Ribavirin başlanır,4 haftada Boceprevir ilave edilir.Arada yapılan ölçümler isteten şekilde gidiyorsa birlikte devam edilir,36.haftada Boceprevir kesilir 2 li tedaviyle 48 haftaya tamamlanır. 
Tedavinin Yan Etkileri
Interferona bağlı yan etkiler;
1)Yaygın Ancak Hafif Olanlar
Ateş,başağrısı,burun akıntısı,eklem,baş ağrısı
İştah azlığı,kilo kaybı,cinsel isteksizlik
Depresyon,dikkat bozulması
Bulantı,ishal
Deri döküntüsü,saç dökülmesi,iğne bölgesinde reaksiyonlar
Nötrofil,trombosit düşüklüğü
2)Nadir veya Nadir ancak Ciddi
İleri depresyon, intihar eğilimi,psikoz,kasılma
Tiroit hastalığı,sedef,zatüre,diğer otoimmun hastalıkların alevlenmesi
Gözdibi değişiklikleri,kemik iliği baskılanması
Şeker hastalığı,kırmızı kan hücrelerinin yıkımına bağlı kansızlık
Ribavirine Bağlı yan etkiler;
Kırmızı kan hücrelerinin yıkımına bağlı kansızlık,hazım bozukluğu,ürik asit yüksekliği,hamilelerde çocuğu zararlı etki
Telaprevir'e bağlı yan etkiler;
kaşıntı,kansızlık,döküntü,anorektal hastalıklar(hemoroit,makat bölgesinde huzursuzluk,makatta kaşıntı)
Boceprevire bağlı yan etkiler;
kansızlık,beyz küre ve pıhtılaşmayı sağlayan(tronmbosit) hücrelerinde düşme(kemik iliğinin baskılanmasına bağlı) yan etkiler görülebilir.
Clinical Gastroenterology and Hepatology
Gastroenterology & Hepatology 2011 
ANA SAYFAKARACİĞER HASTALIKLARIPANKREAS ve SAFRA YOLARI HASTALIKLARIYEMEK BORUSU -MİDE HASTALIKLARIBARSAK HASTALIKLARISİSTEMİK HASTALIKLARBASINDANFotoğraflarİLETİŞİM